Der er tale om et rigtigt flot layout, der gør bogen spændende at læse.

Der er virkelig god pædagogisk hjælp til læreren i denne bog, og fordelen ved dette nye historiesystem er, at det er bygget op omkring Fælles Mål 2009. Et system, som bestemt kan anbefales.

Folkeskolen


Elevbøgerne er opslagsmæssigt opbygget med vægt på kronologisk gennemgang af de temaer, som hver bog indeholder til de enkelte klassetrin. Denne opbygning tager udgangspunkt i de obligatoriske kanonpunkter efter anbefalingerne i Faghæfte 4 - Fælles Mål 2009 - Historie, og trinmålene for de enkelte klassetrin er derfor afspejlet i temaerne.

Historie kan fremstilles som ’tørt stof’, men opbygningen i elevbøgerne tager udgangspunkt i en ikke for lang, og for klassetrinet læsbar grundtekst, støttet op af mange visuelle indtryk, såvel billeder som tegninger. Elevbøgerne er på den måde gjort ’appetitlige’ for eleverne.

Grundteksten indeholder koncentreret det, der slår ned på det væsentligste stof omkring de forskellige temaer, og eleverne bliver derfor ikke ’tabt’ i en større mængde læsestof. Elevbogen til 9. klasse indeholder naturligt nok en større mængde læsestof, men igen som ’hot-spots’ i historien.

Hvad elevbøgerne måtte mangle i tekst, er til gengæld at finde i Lærens håndbog, hvor Temaark indeholder tips og ideer til læreren i arbejdet med temaerne.

Formålet med systemet er ikke blot at fortælle om fortiden, men også at være historieformidlende på den måde, at det forsøger at inddrage eleven aktivt i undervisningen, således eleven opnår en bevidsthed om ikke blot at være historiemodtagende, men også historieskabende. Dette kommer bl.a. til udtryk i de aktivitetsark, der er at finde i Lærerens håndbog. Eleverne kan via disse både arbejde klassevis, alene eller i grupper med temaerne.

Lærerens håndbog giver faglig baggrundsviden for temaerne i elevbogen, og sikrer dermed læreren - også den ikke-historie-uddannede lærer - den solide baggrundsviden, der er nødvendig, når man arbejder med historie.

Materialet kan stå alene i en given historieundervisning - med elevbøgerne som ’taskebøger’ og Lærerens håndbog som god hjælp og støtte til læreren. Systemet afspejler både høj faglighed og god, gedigen indbunden kvalitet, hvilket prisen, der er overraskende billig, ikke på nogen måde signalerer. For kun kr. 2.000,- kan købes et klassesæt til 25 elever inkl. Lærerens håndbog – så i disse for skolerne sparetider kan systemet så absolut anbefales til god og faglig historieundervisning.

Lone Torp Rosenkilde - historieunderviser.dk