Forlagslogo

Indblik og udsyn - Dit nye historiesystem

”Indblik og udsyn” er Forlaget Melonis nye historiesystem. Systemet er bygget op omkring Fælles Mål 2009 og historiekanon. Systemet lægger vægt på kronologi og sammenhængsforståelse. Igennem levende bøger guides eleverne gennem historien ved hjælp af billeder, faktabokse og kildetekster.

Systemet ”Indblik og udsyn” består af elevbog og Lærerens håndbog til hvert klassetrin. I Lærerens håndbog gives en solid baggrundsviden og metodiske tips til, hvordan man kan arbejde med elevbøgerne. Der er desuden en lang række aktivitetsark, der tjener til, at eleverne lettere kan perspektivere og forstå stoffet i grundbogen.

Systemet ”Indblik og udsyn” er tænkt sammen med netdelen ”Den digitale Historiebog”.

Systemet ”Indblik og udsyn” skrives og redigeres af Henning Brinckmann, Lars Allan Haakonsen, Malene Mygind, Peter Bejder og Thomas Meloni Rønn, der alle er uddannede historikere og har en solid erfaring i formidling dels via undervisning, dels gennem et omfattende forfatterskab.

Indblik og udsyn består af

Elevbog
Til hvert klassetrin hører en elevbog. Elevbogen er opbygget opslagsmæssigt og med vægten lagt på en kronologisk gennemgang af emnerne. Der er lagt vægt på, at alle eleverne skal have, ikke blot en tekstmæssig oplevelse, men også en visuel. Opslagene kan læses hver for sig, men opbygningen af bogen sikrer, at eleverne får en forståelse for historiens udvikling og sammenhængsforståelse.

Lærerens håndbog
I Lærerens håndbog gives den faglige baggrundsviden for emnerne i elevbogen. Lærerens håndbog sikrer læreren den solide baggrundsviden, der er nødvendig, når man arbejder med historie. Lærerens håndbog rummer endvidere læringsmål for de enkelte afsnit og metodiske tips til, hvordan man kan gribe undervisningen an. Der er desuden en række aktivitetsark til hvert enkelt emne. Aktivitetsarkene hjælper eleverne til en bredere forståelse og perspektivering af de behandlede emner.

Den digitale Historiebog
Netdelen til ”Indblik og udsyn” er ”Den digitale Historiebog”. I "Den digitale Historiebog" kan lærer og elev finde ekstra viden om emnerne. Det kunne være for at arbejde i dybden med et enkelt emne eller blot for at udvide den historiske horisont. På ”Den digitale Historiebog” finder man også ekstra kilder, samt et stort billedbibliotek, der kan bruges i forbindelse med fremlæggelser som fx plancher, internetsider eller opgaver. ”Den digitale Historiebog” kan bruges sammen med ”Indblik og udsyn” eller som selvstændigt undervisningsmateriale.

Meloni · Havnegade 100F · 5000 Odense C · CVR 34584788 · post@meloni.dk