Forlagslogo

Tilbud - 1000 kr. per klassesæt. Spar op til 4000 kr.

Samfundsfag

USA's valgsystem

25 stk Bestil her
Hvert fjerde år går amerikanerne til valg for at vælge verdens mest magtfulde mand, den amerikanske præsident. Forud for valgdagen er gået en lang proces for at finde frem til de kandidater, som der kan stemmes på. Det er et omfattende og kompliceret system, der kan være svært at forstå meningen med.
I denne bog gennemgås systemet, hvordan det er bygget op, den historiske baggrund og ikke mindst hvordan det fungerer i dag.

Historie

Tjek på Historien - Historie 3.-5. klasse

Grundloven - Demokrati i Danmark

25 stk Bestil her
I 1849 underskrev kong Frederik den 7. Grundloven. Siden dengang har Grundloven været rygraden i det danske demokrati.
Vi har demokrati i Danmark, men sådan har det ikke altid været. Indtil 1849 bestemte kongen alt. Men i 1849 fik Danmark sin første Grundlov. Forud var gået en kamp for demokrati. En kamp der fortsatte efter Grundloven, da bl.a. kvinder ikke kunne stemme.
I Tjek på Historien kan du læse om vigtige personer og begivenheder i både Danmark og andre lande.
Du kan læse om, hvordan de var med til at forandre Danmark og Verden. I denne bog kan du læse om Grundloven og dens betydning for det danske demokrati.

 

Krigen 1864

25 stk Bestil her

Det er natten til den 18. april 1864.
Larmen fra kanonerne bryder natteroen.
De preussiske kanoner skyder granat efter granat. Alle mod det samme mål - de danske skanser.
Klokken 10 bliver kanonerne tavse. Preusserne vælter op af skyttegravene.
De løber frem. Frem mod skanserne.
Fra skanserne begynder danskerne at skyde. Slaget om Dybbølskanserne er begyndt!

 

Martin Luther

25 stk Bestil her
I denne bog kan du læse om Martin Luther, og den betydning han fik for måden, man kan være kristen på. Han levede som munk i Tyskland i 1500tallet. Dengang var det Den katolske Kirke med paven som leder, der bestemte, hvordan man skulle leve som kristen. Martin Luther var ikke enig i alt det, som paven sagde. Derfor gjorde han oprør mod Den katolske Kirke. Det førte til Reformationen, og Den katolske Kirke blev forbudt i flere lande – også i Danmark. Det skete i 1536.

Historisk Bibliotek - Historie 6.-9. klasse

Dansk Vestindien

25 stk Bestil her
Den 31. marts 1917 overgik Dansk Vestindien til USA. Overdragelsen markerede slutningen på de danske kolonier i troperne. Øerne var blevet anskaffet for bl.a. at dyrke sukker. Men sukkerroen og afskaffelsen af slaveriet gjorde produktionen dyr og urentabel. I stedet stod Danmark nu med nogle småøer, som man egentlig helst var foruden.
I denne bog fortælles historien om Dansk Vestindien fra anskaffelsen til overdragelsen. Gennem en række datidige postkort gives et indblik i, hvordan øerne så ud omkring overdragelsen og fortæller om en svunden tid på nogle tropeøer fjernt fra Danmark.

 

Hekse

25 stk Bestil her
Troen på trolddom går langt tilbage. I tidlig middelalder blev hekse dog betragtet som hedensk overtro. Derfor fordømte man dem, der jagede hekse og beskyldte andre for at have begået trolddom. Det ændrede sig imidlertid i 1400-tallet. Nu indledte man en storstilet klapjagt på hekse og deres sammensvorne. Magi var djævelens værk, og det skulle stoppes for enhver pris! Resultatet blev næsten 250 års hekseforfølgelse, hvor 40.000-60.000 mennesker, overvejende kvinder, blev tortureret og dræbt.

 

Frederik den 6.

25 stk Bestil her
Frederik den 6. regerede i mere end 50 år. Først som kronprins på vegne af sin sindssyge far, siden som enevældig konge i Danmark. Danmark gennemgik enorme forandringer gennem Frederiks regeringstid. Stavnsbåndet blev ophævet, København blev bombarderet, den danske flåde blev ranet, og man mistede Norge i forbindelse med Napoleonskrigene. Men det var også under Frederik, at kulturen blomstrede under Guldalderen, hvilket har været med til, at Frederik i dag står som en af vores mest omdiskuterede konger.
I denne bog tegnes et portræt af mennesket Frederik, der er nødvendigt for at forstå, hvorfor kongen Frederik handlede, som han gjorde.

 

Kvinders valgret

25 stk Bestil her
Den 20 april 1908 blev en demokratisk milepæl plantet i dansk politik. Efter over 20 års følelsesladet diskussion blev det vedtaget ved lov, at kvinder kunne stemme til de kommunale råd. Året efter blev 127 kvinder stemt ind ved valget den 12. marts. Det var en banebrydende ændring i dansk demokrati, der åbnede op for vedtagelsen af den almindelige valgret til Folketinget i 1915.
Før 1908 var det kun en begrænset del af befolkningen, der kunne stemme. Det var mænd over 25 år med egen husstand, som havde fast bopæl i kommunen og som betalte skat. Det var derfor ikke kun kvinderne, der var udelukkede, men også tjenestefolk og fattige.
Kvinder hørte til i hjemmet, mente man, og valgret ville i værste fald skabe strid mellem mand og kone. Men tiderne var skiftet ude i den store verden, og langsomt nåede disse forandringer også til Danmark.

Billedkunst

Billedkunst - 3.-5. klasse

Skagensmalerne

25 stk Bestil her
Mon ikke du kender nogle af skagensmalernes fantas- tiske billeder med kvinder i lyse sommerkjoler foran et smukt blåt hav? Eller billeder af barske fiskere og det hårde liv til søs?
Skagensmalerne var en gruppe kunstnere, der i slut- ningen af 1800-tallet samledes i Skagen om sommeren, når lyset var smukkest. Her malede de nogle af de fineste og kendteste malerier i Danmark.
I denne bog møder du flere af disse kunstnere og hører om deres liv og hvorfor de tog til Skagen, som dengang lå langt væk og var meget isoleret fra resten af landet.

Kunstbiblioteket - Billedkunst 6. - 9. klasse

Ancher - Et kunstnerægteskab

25 stk Bestil her
Anna og Michael Ancher mødte hinanden, da han som ung kunstner kom til Skagen første gang. Det lille fiskerleje tiltrak mange kunstnere, der var fascineret af det særlige lys og de lokale fiskere.
De blev gift og bosatte sig på Skagen, hvor de blev det faste omdrej- ningspunkt for kunstnerkolonien. Deres hjem dannede rammen om festligt samvær med de mange andre kunstnere, der kom til Skagen. Men det var også rammen for et enestående arbejdsfællesskab i en tid, hvor mange ellers mente, at kunst ikke var noget for kvinder.
Her skabte de hver deres bud på, hvordan den moderne kunst kunne skildre virkeligheden i årene omkring det moderne gennembrud, hvor den tidligere generations kunst blev dømt gammeldags og uinteressant. Hun med sine radikalt nye måder at bruge farverne på. Han med sine realistiske skildringer af fiskerne.

 

Hammershøi - Stilhedens maler

25 stk Bestil her
Hammershøi er en ener i dansk kunst. I dag er hans kunst meget populær og bliver solgt på de store internationale auktioner.
Det er dog ikke fordi, der sker en masse i Hammershøis billeder. Tværtimod virker de meget stille. Rummene, gaderne eller landskaberne er for det meste mennesketomme. Hvis der er mennesker, vender de næsten altid ryggen til og er fordybet i deres egne stille gøremål.
Det er heller ikke fordi, at han har brugt en masse farver. Billederne er derimod malet i grålige nuancer, og nogle gange ser de endda lidt udviskede og slørede ud. Det er som om, Hammershøi har set motiver, hvor andre ville sige, at der ikke er nogen. I de tomme rum kan man se støvkornene danse i lyset og høre tiden gå. Stilheden i Hammershøis rolige og stemningsfulde billeder overdøver stadig i dag verdens larm.

 

Eckersberg - Guldalderens fader

25 stk Bestil her
C.W. Eckersberg (1783-1853) er en af de betydeligste danske kunstnere. Han malede inden for alle genrer og producerede nogle af dansk kunsts mest berømte værker. Samtidig var han en stor pædagog, der som professor på kunstakademiet prægede en hel generation af unge kunstnere.
Eckersberg levede i den periode, vi kalder den danske guldalder, og han var en af sin tids mest indflydelsesrige malere. Det var en tid, hvor Danmark var præget af store forandringer og voldsomme begivenheder. Da Eckersberg var ung, oplevede han København blive bombet under Napoleonskrigene, og få år inden han døde, blev enevælden ophævet og demokratiet indført. Som maler var han med til at skildre disse vigtige begivenheder.
I bogen kan du læse mere om denne spændende kunstner, hans værker, og den tid han levede i.

 

11 kunstnere du bør kende

25 stk Bestil her

Hvem var Mona Lisa og hvorfor er hendes smil så berømt? Er Cindy Sherman virkelig selv med i alle sine billeder? Hvad skete der med Vincent van Goghs øre? Det er nogle af de spørgsmål, du får svar på i denne bog.
Bogen er en letlæselig guide til børn og voksne om nogle af verdens mest berømte kunstnere og kunstværker. Selvom mange af kunstværkerne er gamle, tryllebinder de stadig deres publikum.
Bogen giver dig en idé om, hvorfor og hvordan kunsten har forandret sig gennem tiden, og du bliver forhåbentlig inspireret til at læse om alle de andre spændende kunstnere og kunstværker der findes.
Gå på opdagelse og læs mere om værkerne, hvorfor de blev berømte og hvem kunstnerne bag egentlig var.

Billedkunst i skolen

Hus

25 stk Bestil her

I denne bog udfordres din fantasi, når du går på opdagelse i arkitektur.
Du iagttager huse, undersøger materialer, tegner huse og bygger huse og byer.
Du kommer både til at arbejde alene og i gruppe sammen med dine kammerater.
I kommer til at arbejde med tegning, maleri, foto, konstruktion, skulptur, fremstilling af plakater og digitale billeder.
Og undervejs skal I snakke om billederne i bogen og de billeder og huse, I selv har lavet.

 

By

25 stk Bestil her

I denne bog lærer du noget om, hvad en by består af. Du lærer om mange for- skellige synlige og usynlige elementer, der indgår i bybilledet. Du lærer også at se på byen på mange forskellige måder ved at se med mange forskellige blikke. Du skal fx forestille dig, at du er byplanlægger eller arkitekt. Hvad bestemmer deres blik på byen?
Du kommer til at arbejde alene og i gruppe sammen med dine kammerater.
Din fantasi og kreativitet udfordres, når du arbejder med opgaverne i bogen.
Arbejdet tager udgangspunkt i billedsamtale ud fra billederne i bogen og fotos, som I selv tager i dit eget nærområde eller finder på nettet.
I kommer til at arbejde med tegning, klip, foto, konstruktion og forskellige digitale udtryksformer.

 

Kunst

25 stk Bestil her
I arbejdet med KUNST - i indskolingen bliver du klogere på forskel- lige former for kunst - både fra gamle dage og i samtiden. Du vil lære forskellige kunstnere at kende, og du kommer til at undersøge deres kunst. Du vil få inspiration til at lave dine egne billeder, og din nysgerrighed og fantasi vil blive udfordret.
Du vil både komme til at arbejde alene og i gruppe sammen med dine kammerater.
Du vil bl.a. arbejde med skitser, tegning, maleri, skulptur, installa- tion og digitale billedforløb.

 

Et øjeblik

25 stk Bestil her
I arbejdet med visuel kultur skal du lære at få øje på det, du ikke ser. Du skal arbejde som en detektiv og være nysgerrig over for det, du ikke kender, og det, du måske synes er mærkeligt. Alt det, vi ser for vore øjne, kan vi kalde billeder eller visuelle fænomener. Det spændende er at undersøge, om andre mennesker ser det samme som du. I arbejdet med opgaverne skal du lave billeder om det, du selv ser, og det, andre ser. Du skal også lære at bruge forskellige digitale metoder mere sikkert, end du plejer.

Dansk

Fantasy

25 stk Bestil her
Denne bog er tiltænkt målgruppen fra 7.-9. klasse, men har særligt fokus på arbejdet frem mod 9.-klassesprøven i mundtlig dansk. Teksterne i lærebogen har forskellige sværhedsgrader både læseteknisk og indholdsmæssigt, og der skulle derfor være udfordring for de fleste elever på disse klassetrin. Gennem arbejdet med materialet får eleverne en grundlæggende viden om fantasygenren.
Fantasi og indlevelse betragtes som udgangspunkt bag opgaverne - og bag materialet i det hele taget. Bogen skulle gerne helt grundlæggende virke som en gnist til elevernes læselyst.
God fornøjelse med fantasygenren!

Priser er eksklusive moms og forsendelse. Der tages forbehold for udsolgte varer. Tilbuddene gælder til 21. december 2018.

 

Meloni · Havnegade 100F · 5000 Odense C · CVR 34584788 · post@meloni.dk