Forlagslogo

Eventyr - Lærerens håndbog

Titel
Eventyr - Lærerens håndbog
Forfatter
Caroline Appel Laasholdt og Lykke Charlotte Holm
Beskivelse

Eventyr har fire værksteder, hvor eventyrgenren gennemarbejdes. De fire værk- steder er Krop og stemme, Skriv og fortæl, Skriv og læs op og Genre og perso- ner.
I værkstederne vil eleverne blive udfordret med forskellige opgaver omkring, hvordan man skriver og læser på en sjov og lærerig måde.
Til bøgerne hører Lærerens håndbog, som giver faglige og pædago- giske tips og ideer til, hvordan man kan arbejde med materialet. Lærerens håndbog inde- holder desuden en række kopisider med eventyrtekster og aktivitetsforslag, som er med til at udvide akti- viteterne i elevbogen.

Målgruppe
3.- 5. klasse
Bogdata
48 sider, hæftet
Udgivelsesår
2014
ISBN-nummer
978-87-7150-024-0
Pris eks. moms
400
Pris inkl. moms
500

 

 

En for alle, alle for dansk

En for alle, alle for dansk er Melonis temabøger til dansk. Målet er at udvikle elevernes færdigheder i mundtlig og skriftlig dansk gennem en række forskellige spændende og inspirerende værkstedsaktiviteter.

Meloni · Havnegade 100F · 5000 Odense C · CVR 34584788 · post@meloni.dk