Forlagslogo

Dyr i Afrika - Klassesæt - 30 elevbøger, Underviserens håndbog mm.

Titel
Dyr i Afrika - Klassesæt - 30 elevbøger, Underviserens håndbog mm.
Udgivelsesår
2017
Pris eks. moms
4500
Pris inkl. moms
5625

 

 

Dansk for alle

Dansk for alle er differentieret i 3 niveauer. Det er et inkluderende materiale, hvis afsæt er, at alle elever, uanset forudsætninger, kan tage del i klassens aktiviteter og på den måde være deltagere i et inkluderende fællesskab. Grundtanken i materialet er, at elevernes personlige, sociale og faglige udvikling udvikles i sammenhæng. Dansk for alle indeholder – foruden de danskfaglige aktiviteter – lege, samarbejdsøvelser og kropslige aktiviteter, der gør det muligt for flere faggrupper at samarbejde om et forløb med udgangspunkt i materialet.

Meloni · Havnegade 100F · 5000 Odense C · CVR 34584788 · post@meloni.dk