Forlagslogo

Filt dig klog

Titel
Filt dig klog
Forfatter
Ulla Lindholm & Mette Østman
Beskivelse

I en tid, hvor teknologi fylder mere og mere i børns og voksnes hverdag, og hvor hjemlige, kreative sysler med materialer og værktøj får mindre tid, kommer her et bud fra et par erfarne hånd- værksfolk på, hvordan håndværk og design kan understøtte og samarbejde med andre fag og fagligheder.
Mette og Ulla har filtet og undervist i filtning i mange år. Børn
og gamle. Unge mennesker fra hele verden. Lærerstuderende, skoleelever og vuggestuebørn. Demensramte, psykisk - og fysisk handicappede. Erfarne filtere og begyndere. De har oplevet, at alle kan lære at filte, og at alle, der filter, kan finde deres egen indgang til håndværket.
I denne bog giver de en grundlæggende og grundig indføring i håndværket filtning samt en række bud på, hvorledes det filtede kan formes, farves og dekoreres.
Til underviseren reflekteres der over de mange muligheder, der er, for at integrere faget håndværk og design, og især filtning, i skolens andre fag, og de giver en række forslag til forløb, der sætter elev- ernes almene kompetencer i spil.

Bogdata
112 sider indbundet.
Udgivelsesår
2018
ISBN-nummer
978-87-7150-091-2
Pris eks. moms
400
Pris inkl. moms
500

 

 

Håndværk og design

Meloni · Havnegade 100F · 5000 Odense C · CVR 34584788 · post@meloni.dk