Forlagslogo

Tordenskiold

Titel
Tordenskiold
Forfatter
Thomas Meloni Rønn
Beskivelse

Denne bog handler om søhelten Tordenskiold. Han blev født i Trondheim i Norge i 1690. Dengang var Norge en del af Danmark. Han tog derfor sin uddan- nelse som søofficer i Danmark og vandt efterfølgende nogle store søslag for Danmark i krigen mod Sverige. Men inden da havde han været på andre eventyr, bl.a. ombord på et slaveskib, der sejlede til Dansk Vestin- dien, og besøgt den danske koloni Trankebar i Indien.
Tordenskiold døde allerede som 30 årig i en duel. Han er siden blevet hyldet som Danmarks største søhelt.

Bogdata
32 sider, hardback
Udgivelsesår
2018
ISBN-nummer
978-87-7150-099-8
Pris eks. moms
144
Pris inkl. moms
180
 

 

 

Tjek på historien

Meloni · Havnegade 100F · 5000 Odense C · CVR 34584788 · post@meloni.dk