Forlagslogo

Arbejdshæfe A - Dansk for alle

Titel
Arbejdshæfe A - Dansk for alle
Forfatter
Jette Vibeche Madsen, Hanne Vikær Hermansen & Nille Bech
Beskivelse

Arbejdshæfte A er en del af materialet Dansk for alle - Dyr i Afrika.

I arbejdshæftet arbejder eleverne ud fra et kendt univers fra teksterne i Dansk for alle - Dyr i Afrika.
Nyere læseforskning peger på, at den første læseundervisning bør inde- holde opgaver, der både retter sig mod de tekniske aspekter af læsningen og med opgaver, der retter sig mod læseforståelsen. Herved opnås en balanceret læsedidaktik. Derfor anbefales det at anvende Arbejdshæfte A i sammenhæng med læsebogen Dansk for alle - Dyr i Afrika og de tilhørende opgaver. Arbejdshæftet kan dog anvendes separat.

I Arbejdshæfte A lærer eleverne bogstavernes navne, lyde og form samt skriveretningen.
Opgaverne vægter sprogets lydside, da den lydlige opmærksomhed spiller en afgørende rolle for at knække læsekoden.

Eleverne møder opgaver, hvor de skal arbejde med:
• Forlyd, midterlyd og udlyd
• Vokallyde
• Stavelser
• Sammensatte ord

Arbejdshæfte A er velegnet til elever i 0. - 1. klasse.
Til brug i specialundervisningen og i dansk som andetsprogsundervisning anbefales arbejdshæftet i kombination med de meningsfulde tekster, der knytter sig til dyrene i Afrika.

https://dansk.meloni.dk/underviser

 

Målgruppe
0.-1. klasse
Bogdata
32 sider, hftet
Udgivelsesår
Maj 2020
ISBN-nummer
978-87-7150-127-8
Pris eks. moms
32
Pris inkl. moms
40

 

 

Dansk for alle

Meloni · Havnegade 100F · 5000 Odense C · CVR 34584788 · post@meloni.dk