Forlagslogo

Sprog i fokus

Titel
Sprog i fokus
Forfatter
Nina M. Haselbach & Dorte F. Olesen
Beskivelse

I Danmark er flere skoler i stigende grad begyndt at efterlyse systematisk anvendelse af data, i forhold til hvordan de kan understøtte førskoleelever og 0. klasseelever i sprogtilegnelsen. Dette skyldes den obligatoriske sprogvurdering i 0. klasse, som omfatter alle elever i landets folkeskoler. Målet er, at eleverne skal have de bedste forudsætninger for en talesproglig og skriftsproglig udvikling, så den enkelte elev sikres de bedste livs- og deltagelsesmuligheder op gennem hele skoleforløbet og senere i forhold til muligheder for uddannelsesvalg.

Denne bog er tænkt som en vejledning, der giver læseren redskaber til, hvordan sprogarbejdet kan tilrettelægges i forhold til:
• kortlægning af en elevårgang via sprogvurderingerne og overleveringspapirerne fra børnehaven
• planlægning og udførelse af sproglige indsatser
• forældresamarbejdet
• sprogstimulering af elever frem mod den obligatoriske sprogvurdering i 0.kl
• dokumentation i henhold til ledelsen.

Materialet er nemt og tilgængeligt for pædagoger, børnehaveklasseledere samt lærere i landets folkeskoler, så sprogarbejdet hurtigt og let kan iværksættes, og indsatser implementeres. Læseren "tages i hånden" og guides gennem hele processen i forhold til systematik og overblik.

Bogdata
72 sider, indbundet.
Udgivelsesår
2020
ISBN-nummer
978-87-7150-135-3
Pris eks. moms
400
Pris inkl. moms
500

 

 

Meloni · Havnegade 100F · 5000 Odense C · CVR 34584788 · post@meloni.dk