Forlagslogo

Billedkunst - håndbog til valgfag og prøve

Titel
Billedkunst - håndbog til valgfag og prøve
Forfatter
Rikke Hyldahl Homann & Marlene Muhlig
Beskivelse
Bogen er en opslagsbog i to dele. Første del omfatter eksempler på generelle, didaktiske kategorier, herunder konkrete værktøjer til, hvordan der kan arbejdes med den gode undervisningspraksis i valgfaget. Anden del rummer almenpædagogiske aspekter i forbindelse med prøvesituationen, herunder konkrete værktøjer til processer og arbejdsgange under prøven. Det er vores ønske med denne bog at bidrage til, at valgfaget udvikles i et didaktisk perspektiv, som afspejler den verden, eleverne færdes i.

Intropris til 11. december - 300 kr. Normalpris 400 kr.

Bogdata
128 sider, indbundet
Udgivelsesår
Januar 2021
ISBN-nummer
978-877150-139-1
Pris eks. moms
400
Pris inkl. moms
500

 

 

Billedkunst i skolen

Meloni · Havnegade 100F · 5000 Odense C · CVR 34584788 · post@meloni.dk