Forlagslogo

Billedkunst - håndbog til valgfag og prøve

Titel
Billedkunst - håndbog til valgfag og prøve
Forfatter
Rikke Hyldahl Homann & Marlene Muhlig
Beskivelse
Billedkunst. Håndbog til valgfag og prøve er henvendt til læreren, der underviser i billedkunst som valgfag, og som skal føre eleverne til den afsluttende prøve i faget. Det er vores ønske med denne bog at bidrage til, at valgfaget udvikles i et didaktisk perspektiv, som afspejler den verden, eleverne færdes i. Bogens første del omhandler de didaktiske elementer, som undervisningen kan tage afsæt i, og de faglige overvejelser, der kan tone undervisningsforløb i billedkunst. Derudover er der en række konkrete undervisningsforløb, der eksemplificerer, hvordan forskellige udtryksformer kommer i spil i billedprojekterne med udgangspunkt i relevante temaer. Bogens anden del omhandler almenpædagogiske aspekter i forhold til prøven i billedkunst og de faktorer, man som lærer skal forholde sig til, når man skal have elever til prøve i faget. Der er desuden konkrete eksempler på prøveoplæg og gode idéer til organisering af prøven.
Bogdata
128 sider, indbundet
ISBN-nummer
978-877150-139-1
Pris eks. moms
400
Pris inkl. moms
500

 

 

Billedkunst i skolen

Meloni · Havnegade 100F · 5000 Odense C · CVR 34584788 · post@meloni.dk