Forlagslogo

Eksperimenter i Madkundskab - Håndbog + Ressourcebog

Titel
Eksperimenter i Madkundskab - Håndbog + Ressourcebog
Forfatter
Susanne Tønneskov Hansen og Camilla Damsgaard
Beskivelse

I denne bog finder du en række simple forsøg, der kan anvendes i valgfaget madkundskab. Eleverne lærer at arbejde naturvidenskabeligt ved at opstille hypoteser og afprøve disse gennem eksperimenter. De enkelte forsøg kan kobles til en variation af undervisningsforløb, og i bogen finder du forslag til færdigheds- og vidensområder, de kan indgå i.

I faghæftet for valgfaget Madkundskab har det at eksperimentere fået en særlig rolle. Specielt inden for kompetenceområdet "Madlavning", hvor der både er fokus på eksperimenterende madlavning og eksperimenter med madens gastro fysisk-kemiske egenskaber. En eksperimenterende og undersøgende tilgang til læring gør eleverne i stand til at bruge den tilegnede viden i andre sammenhænge. Eksempelvis kan et forsøg med piskefløde give eleverne en bedre forståelse for, hvordan man producerer smør eller gøre dem nysgerrige på, hvorfor fløden kan blive til skum. En sådan viden kan netop være brugbar, når der skal piskes fløde til lagkagen eller laves en iscreme.

Sættet omfatter Håndbog og Ressourcebog
Udgivelsesår
2021
ISBN-nummer
978-87-7150-148-3 + 978-87-7150-149-0
Pris eks. moms
500
Pris inkl. moms
625

 

 

Madkundskab

Meloni · Havnegade 100F · 5000 Odense C · CVR 34584788 · post@meloni.dk