Forlagslogo

Levende matematik

Titel
Levende matematik
Forfatter
Mette Amstrup
Beskivelse

Levende matematik består af lærerhåndbog med tilknyttede kopiark. Matematik skal være sjovt, inspirerende og lærerigt. Der er utallige muligheder for at variere matematikundervisnisgen - at gøre den sjov, afvekslende og differentieret.
I denne inspirations og idé bog er der mere end 50 velbeskrevne eksempler på afvekslende matematikaktiviteter. Bogen er tænkt som et supplement til matematikundervisningen i indskolingen, da den indeholder aktiviteter, som kan laves fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Bogen kan bruges uafhængigt af øvrige matematiksystemer, portaler mm. Der er to områder som har et særligt fokus i bogen.
Bevægelse i undervisningen og fokus på regnestrategier:
Det kan meget ofte være nødvendigt at supplere undervisningen og et evt. bogssystem med flere aktiviteter, hvor der er fokus på regnestrategier og udviklingen af disse. Derfor indeholder bogen adskillige aktiviteter, hvor der arbejdes med additionsstrategier. Derudover er der et helt afsnit med inspiration og idéer til samarbejde med forældrene om dette vigtige område. I forhold til bevægelse er det gennem længere tid veldokumenteret, at fysisk aktivitet har en positiv indvirkning på elevernes læring og trivsel. Desuden er det sjovt og afvekslende.
Med denne bog er det let at supplere matematikundervisningen med bevægelsesaktiviteter både udenfor, i gymnastiksalen og i klassen.

Bogdata
140 sider, indbundet
Udgivelsesår
2022
ISBN-nummer
978-87-7150-143-7
Pris eks. moms
400
Pris inkl. moms
500

 

 

Cafe Matematik

Meloni · Havnegade 100F · 5000 Odense C · CVR 34584788 · post@meloni.dk