Forlagslogo

Bæredygtigt Design

Titel
Bæredygtigt Design
Forfatter
Mette Jørgensen
Beskivelse

Bæredygtigt design er et oplagt tema i skolen, der giver mulighed for at arbejde både teoretisk og praktisk med emner som genbrug, redesign, »Vugge til vugge«, fair trade og materialelære. Undervisningsmaterialets teoretiske del, der giver en kort indføring i emnet bæredygtigt design, indeholder en række temasider med henvisninger til litteratur og websites med mulighed for yderligere fordybelse. Praksiseksemplerne introduceres for læreren med forslag til oplæg og forberedelse. I de eksempler på design, som eleverne kan arbejde med, er der tilstræbt en variation i forhold til brugen af materialer, teknikker og arbejdsmetoder. Praksissiderne, der er mærket med DIY (Do it yourself), er billedrige og illustrative og er direkte rettet mod eleverne for at støtte deres arbejdsprocesser. Undervisningsmaterialet knytter ikke an til et specifikt fag, men kan bruges i fag som håndarbejde, sløjd, håndværk og design, eller ikke mindst i forbindelse med tværgående emner og problemstillinger på mellemtrinnet, hvor bæredygtighed er på dagsordenen.

 
Bogdata
111 sider, indbundet
Udgivelsesår
2013, 3. oplag
ISBN-nummer
978-87-92505-46-0
Pris eks. moms
400
Pris inkl. moms
500
 

 

 

Håndværk og design

Meloni · Havnegade 100F · 5000 Odense C · CVR 34584788 · post@meloni.dk